Mobiele Museumgids

Historisch Museum Hengelo

Beekstraat 51
 Hengelo

Op deze plek komt de geschiedenis van de stad tot leven. In de ruim 100 jaar oude patriciërswoning van de familie Van Benthem wandelt u als het ware naar het verleden toe. Stap de grote keuken binnen en kom in het begin van de 20e eeuw terecht. Daarboven -via een smal trapje te bereiken- bevindt zich de dienstbodekamer. Volledig ingericht, tot de po onder het bed aan toe.

Onder de keuken ligt de kelder. Nog altijd worden hier voorraden voor de schrale wintertijd bewaard. Er staan zelfs weckpotten met peertjes die tientallen jaren geleden werden geplukt en ingemaakt. Dwaal verder door de tijd en kom in de authentieke kruidenierswinkel uit. U herkent de merken die al generaties lang mee gaan: Douwe Egberts koffie, Zwaluw lucifers en Sun zeep. In de fraai ingerichte zitkamer ziet u dat mensen in alle tijden luxe en comfort waardeerden.

Textiel collectie
Vanaf 1830 kwam de textielproductie in Nederland op gang. Na de afscheiding van België viel de productie uit Vlaanderen weg.
Rond 1850 veranderde de industrialisatie de handmatige productie: stoommachines in fabrieken namen het spinnen, spoelen en weven over: in Hengelo kwam een weefgoederenfabriek van Stork, de Nederlandse Katoen Spinnerij en een fabrieksschool.

Tot de crisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft de textielindustrie een belangrijke rol in Twente en ook in Hengelo gespeeld.
  Hebt u vooral interesse in textiel of wilt u vanuit een opleiding over kleding meer weten over deze collectie? Maak een afspraak met één van onze medewerkers, die gespecialiseerd is in textiel.

Tweets about "Historisch Museum Hengelo OR hengelo OR hengelo_nu"

Historisch-Museum-Oald-Hengel

Metropool poppodium
Hengelo 60’s Revival.
Zondag 8 november 2015
Zaal open 15.30 Einde 22.00 uur

Kaarten via Metropool Hengelo
Kaartverkoop start binnenkort (10 juni red.)
Hengelo 60's Revival presenteert: de hits van de jaren 60! Eén groot feest der herkenning. Alle zalen krijgen een echte sixties uitstraling.
www.metropool.nl/


wisselexposities
En de leeuw brulde
Het Zandsteenmuseum Bad Bentheim is eigenaar van een ornament met een afmeting van 50 x 50 cm. van Huys Hengelo.
De zandstenen Leeuw is thans te bewonderen in de dependance van het Museum Hengelo aan de Marktstraat. Van dichtbij lijkt het alsof de leeuw tranen in zijn ogen heeft. Wellicht het gevolg van zoveel vereerders die hem omarmden als een troeteldier.


Hoe dorp gas, water, licht kreeg.
 15 februari tot 1 mei.
Hengelo moderniseert
Nog meer maquettes, oude orginele documenten en foto’s geven een beeld van de introductie van  nutsvoorzieningen in het snel groeiende dorp in de negentiende eeuw: Hengelo kreeg gas, water en licht.
Zo besliste de gemeenteraad in 1882 dat er een rioolnetwerk moest komen voor de afvoer van hemelwater. De eerste Hengelosche Gasfabriek stond er toen al, op de plek van het huidige Rabotheater: dicht bij de spoorlijn, in verband met de aanvoer van steenkool. De tweede kwam later aan de Twekkelerweg. En in 1897 stroomde er helder water uit de Hengelose kranen: het Pruisische Veld was waterwingebied. Drie jaar later was er ook elektriciteit uit het Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroomvoorziening aan de Bornsestraat.


Thuis bij de familie Stork
Stork en Hengelo
Zeg de naam ‘Stork’ en veel Nederlanders zeggen Hengelo, hoewel de onderneming Stork reeds lang zijn zetel naar het westen des lands heeft verplaatst. Ook de familienaam Stork is uit Hengelo verdwenen. De tentoonstelling ‘Thuis bij de familie Stork’  laat zien hoe uit die eerste initiatieven van C.T. Stork een ‘textieltak’ en een ‘metaaltak’ ontstonden, wie er tot welke tak behoorden en waar de fabrikanten met hun gezinnen woonden.
foto: Stork & Co. te Hengelo, 1891. De eerste stoomketel werd door Stork in 1869 vervaardigd.


Poparchief Hengelo
Werkgroep gaat historie talloze Hengelose popgroepjes uit jaren zestig en zeventig in kaart brengen.
Begin maart 2014 start een werkgroep die zich met het in kaart brengen van de Hengelose pophistorie gaat bezighouden. Het project is een initiatief van de Oudheidkamer Twente, die al bezig is met het opzetten van een Poparchief Twente.
 Onder leiding van coördinator Jan van Alsté (namens de Oudheidkamer zeer actief in onze buurgemeente) schiet de Enschedese historie al stevig op.

Tulip
Nu is het tijd om de Hengelose muziekgeschiedenis te beschrijven. Daarom werd onlangs in het Historisch Museum Hengelo een avond georganiseerd om de belangstelling voor het beschrijven van de Hengelose muziekgeschiedenis te peilen. Gelukkig, zo werd duidelijk, zijn er veel spullen uit de periode ’60 – ’70 bewaard gebleven; foto’s en muziekbandjes. De bedoeling hiervan is om het material te digitaliseren, waarbij de geschiedenis uit de eerste jaren prioriteit krijgt. En aangezien musici uit die periode aardig aan het vergrijzen is, is haast geboden.
http://www.poparchieftwente.nl/
Personen die graag hun medewerking aan dit project in Hengelo willen verlenen, kunnen contact opnemen met Gerrit Nieuwenhuis telf. 074 – 2915975 of e-mail gh.nieuwenhuis@home.nl
foto: Tulip was een Twents damesduo met Marga Bult (later in Babe) en Marianne Wolsink (ex-Teach In). Ze hebben slechts twee singles uitgebracht. Namelijk "Stick Together" uit 1980 en dit "Take Me Back" uit 1981.


Speciale activiteiten 2015
Stadswandelingen met een thema
Maandelijks vinden stadswandelingen plaats vanuit het Historisch Museum Hengelo. De duur van een stadwandeling is een ruim uur (vijf kwartier). De kosten bedragen € 4,00 per persoon inclusief 1 consumptie. Wilt u koffie met krentenwegge, dan zijn de kosten € 7,50.Groepswandelingen zijn op afspraak te reserveren vanaf 5 tot maximaal 20 personen.
Een stadswandeling behandelt verschillende thema’s bijvoorbeeld kunst, bomen, dorpsfiguren, architectuur Tuindorp, het station en de Joodse begraafplaats. Wanneer u aangeeft waar uw interesse naar uitgaat, kunnen wij daarmee rekening houden bij het samenstellen van de wandeling.

Onder begeleiding van het Historisch Museum Hengelo kan de Stadhuistoren worden beklommen. De wanden van deze toren zijn verfraaid met beschilderingen.
Vooraf vindt eerst een korte historische wandeling plaats.
Vanaf minimaal een groep van vijf personen kan men zich hiervoor aanmelden telefonisch (074 25 94 216) of via
e-mail info@historischmuseumhengelo.nlOpeningstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur


Historisch Museum Hengelo nu ook op zondagmiddag open
Sinds enkele weken is het museum aan de Beekstraat ook op zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur geopend. Misschien een mooie gelegenheid om de tentoonstelling ‘Hengelo Herrezen’ te komen bekijken. (Tot 7 maart 2009.)

Historisch Museum Hengelo
Beekstraat 51
7551 DP Hengelo

T (0031) (0)74 259 4216
info@historischmuseumhengelo.nl
http://www.historischmuseumhengelo.nl/
TERUG